Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Ideja za izgradnju Lečilišta na Zlatiboru javila se krajem 19 veka, a realizovana je u drugoj polovini dvadesetog veka.
Odlukom vlade Srbije osnovano je SPECIJALIZOVANO LEČILIŠTE ZA HIPERTIREOZU, koje je počelo sa radom 1. juna 1964. godine u sastavu Doma zdravlja u Čajetini, a od 1. aprila 1966. godine kao samostalna ustanova smeštena u vile »Čigota« i »Beograd«. Kako je broj bolesnika rastao Lečilište se seli u hotel »Kraljeva voda« kasnije preimenovan u hotel »Srbija«.
Izgradnja nove zgrade počela je 1970. godine, septembra meseca, a završena je 1978.godine. Lokalitet je izabran na osnovu elaborata koji je uradio tim stručnjaka: lekari, klimatolozi, arhitekte.
Prvobitno Lečilište preimenovano je u ZAVOD ZA PREVENCIJU, LEČENJE I REHABILITACIJU OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE. Rezultati lečenja bili su neuporedivo bolji u odnosu na ranije isključivo medikamentno lečenje, tako da je ova ustanova postala jedinstven centar za lečenje oboljenja štitaste žlezde na Balkanu.
Zahvaljujući velikom entuzijazmu, prvenstveno lekara, koji su svojim upornim radom razvijali i unapređivali ovu ustanovu Zavod 1997. godine prerasta u INSTITUT ZA ŠTITASTU ŽLEZDU I METABOLIZAM.
Odluku o osnivanju Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Zlatibor, Čajetina donela je Vlada Republike Srbije.
Od osnivanja pa do danas težilo se velikom naučno-stručnom usponu. Da bi se ta naučno stručna aktivnost realizovala Institut je počeo saradnju sa Institutom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerziteta kliničkog centra u Beogradu, što je omogućilo da Institut postane baza Medicinskog fakulteta u okviru koje će se razviti naučna, prosvetna i specijalizovana delatnost. U Institutu su održana predavanja stranih i domaćih stručnjaka (šest simpozijuma sa međunarodnim ucešćem, dva naučna skupa o oboljnjima štitaste žlezde, tri srpska kongresa o štitastoj žlezdi sa međunarodnim učešćem,  tri međunarodna naučna skupa o gojaznosti, tri simpozijuma o adolescentnoj gojaznosti i  prvi srpski kongres o gojaznosti i dva naučna skupa o gojaznosti).

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top