O medicinskom glasniku

UDK 616.441(048)
ISSN 1821-1925

Časopis MEDICINSKI GLASNIK iizlazi u jednom volumenu godišnje u  četiri broja već šesnaest godina.

Sa gledišta stručne i naučne aktivnosti Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" vrlo značajan momenat je pokretanje medicinskog časopisa.   
Glasnik (stari naziv casopisa), nekada Specijalnog zavoda za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju štitaste žlezde , izlazio je kao stručni medicinski časopis od juna 1990. godine do decembra 1993.godine. Specijalni zavod zajedno sa Institutom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, pokrenuo je ovu pulikaciju namenjenu endokrinolozima i internistima kao i svim medicinskim radnicima koji  se u svom radu susreću sa tom problematikom. Zadatak je bio da se omogući praćenje savremene literature iz tiroidologije kako naših autora, tako i autora iz svetske tiroidologije.

    Posle promovisanja i registracije Zavoda u Institut , kao jedna od obaveza bila je da Institut bude inicijator publikovanja značajnih stručnih radova iz oblasti tiroidologije. Nova serija Glasnika pokrenuta je 2000. godine i Prvi broj Glasnika izašao je povodom II naučnog skupa o štitastoj žlezdi.  Prof. dr Dragan Micić, tada dopisni član SANU, bio je urednik časopisa od 2001. do 2003.

MEDICINSKI GLASNIK

    U martu 2005. godine časopis menja naziv u Medicinski glasnik. Prof. dr Ruben Han bio je urednik od 2003. do 2008. Urednički rad nastavlja prof. dr Božo Trbojević.
    U časopisu se objavljuju najnovija saznanja, istraživački rezultati i analize iz oblasti endokrinologije ili u vezi sa endokrinologijom, endokrine hirurgije i najaktuelniji problemi iz drugih disciplina interne medicine. S obzirom na to da je vrlo važan segment rada Specijalne bolnice prevencija i lečenje bolesti metabolizma, pre svega gojaznosti, koji se u ovoj ustanovi već više od dvadeset godina sprovodi sa uspehom, određeni broj radova odnosi se i na ovu problematiku.
    U časopisu se pored korisnih, pouzdanih, aktuelnih i proverenih informacija iz medicinske struke, originalnih naučnih radova i doprinosa, nalaze  savremeni redovno obnovljeni vodiči za praksu, aktuelne informacije iz medicinskih i paramedicinskih asocijacija ali i zanimljivi osvrti na istoriju medicine, lečenja i zaslužne ličnosti u ovoj delatnosti ljudskog uma i veštine.
     Članci su pod strogom recenzijskom kontrolom i predstavljaju vrlo kvalitetne tekstove. Kvalitet časopisa je takav da je koristan za svakog endokrinologa, čak i svakog internistu bilo koje subdiscipline.
Svi radovi objavljeni u Medicinskom glasniku su dostupni i u elektronskom obliku.

Medicinski glasnik u elektronskom obliku
Od 2002. godine časopis Medicinski glasnik se pojavljuje i u elektronskom obliku. Na našem sajtu www.cigota.rs, u delu sajta koji nosi naziv Medicinski glasnik, postavljeni su svi radovi koji su do sada objavljeni. Radovi su u .pdf formatu. Pretraživanje radova može se vršiti po ključnim rečima, nazivu rada, autoru... Časopis se prevodi na engleski, i putem Interneta dostupan je i mnogobrojnim stručnjacima u svetu. Do časopisa se može doći i preko sajta Ministarstva nauke i preko Srpskog citatnog indeksa www.scindeks.nb.rs Narodne biblioteke Srbije. Naš sajt ima i bogatu bazu linkova (trenutno se na sajtu nalazi preko 2.500 linkova iz oblasti medicine).